خانه / اخبار / سیاسی / سیاسی: ادعای «اکبر خوشکوشک» درباره قتل «فریدون‌فرخزاد»

سیاسی: ادعای «اکبر خوشکوشک» درباره قتل «فریدون‌فرخزاد»

[hana-code-insert name=’code’ /]

شما دارید بة سیستم اطلاعاتی و امنیتی آلمان توهین می‌کنید. قرار ما در لندن بود. آیا شما اَز سازمان امنیتی آلمان بة نام ان.دی.ان سوال کرده‌اید؟ اصلا سوال کرده‌اید اَز اداره مهاجرت آلمان؟ فکر نمی‌کنید این حرف‌ها برای عوام‌فریبی است و کم کردن اصل موضوع کة شما برای ما کار می‌کردید؟ فکر کردی زمان مصرف من تمام گردیده و مرا هم مثل سعید امامی می‌کشند و اَز شما ردی نمی‌ماند؟ يا اینکه فکر کردی ارتباط با شما لو می‌رود؟

قانون‌آنلاین– اکبر خوشکوشک پس اَز ۱۴ سال سکوت – یعنی اَز زمان بازداشت پس اَز ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای – شامگاه گذشته ۲۵ آبان‌ماه ادعا کرد کة عليرضا نوری‌زاده شاه‌کلید دروغ دخالت ایران در قتل فریدون فرخزاد است.

به گزارش ایسنا بة نقل اَز انصاف‌نیوز، خوشکوشک کة چند روز قبل نیز در صفحه فیسبوک خود بة صورت سربسته و مبهم، نوری‌زاده را بة پرسش و پاسخ در این زمینه فراخوانده بود، این بار با خطاب قرار دادن او با صراحت بیشتری نوشت: «بالاخره من آن زمان کة در وزارت اطلاعات بودم ارتباط خوبی داشتیم. شما نامه‌ای نوشتید برای بازگشت بة کشور، قرار شد صداقت خود را ثابت کنید. شما هم قول همکاری دادید. يک: کمک کردن برای بازگشت آنان کة می‌خواهند بازگردند. دو: اخبار گروه‌های معارضه کة عليه جمهوری اسلآمی کارهای سیاسی می‌کنند. سه: اخبار اَز نظریات کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان سعودی.

بعد فوت مرحوم سعید امامی و دستگیری من کة در زندان بودم، شما شروع کردید عليه من بة دروغگویی. يک نمونه، قتل فرخزاد. شما قطعا يادتان باید باشد کة اَز طریق شما برای مرحوم فرخزاد اَز شهر بن پاسپورت تهیه شد و من هم برای خرید بلیط و مخارج سفر بة ایران بة شما پول دادم. شما يک شو با حضور مرحوم فرخزاد و هایده در برلین راه انداختید و فرخزاد بة همه اعلام کرد کة می‌خواهد برود بة ایران و بة آن افتخار می‌کند. این خواست ما بود اَز شما کة انجام شد. بعد چه اتفاقی افتاد کة ایشان کشته شد؟ شما هم در تمام شبکه‌ها و رسانه‌ها و سایت‌ها عليه من اعلام کرده‌اید کة من کشته‌ام!

شما دارید بة سیستم اطلاعاتی و امنیتی آلمان توهین می‌کنید. قرار ما در لندن بود. آیا شما اَز سازمان امنیتی آلمان بة نام ان.دی.ان سوال کرده‌اید؟ اصلا سوال کرده‌اید اَز اداره مهاجرت آلمان؟ فکر نمی‌کنید این حرف‌ها برای عوام‌فریبی است و کم کردن اصل موضوع کة شما برای ما کار می‌کردید؟ فکر کردی زمان مصرف من تمام گردیده و مرا هم مثل سعید امامی می‌کشند و اَز شما ردی نمی‌ماند؟ يا اینکه فکر کردی ارتباط با شما لو می‌رود؟

در کل بعد اَز ۱۴ سال صبر و خارج شدن اَز محرمانه بة عادی اَز نظر اطلاعات، بة خدمت شما عرض کردم کة حاضرم تمام ارتباطات با شما و فیلم اَز شما و صدای شما را کة در اختیارم هست در اختیار عموم قرار دهم. بالاخره ماه زیر ابر نمی‌ماند. من حاضر بة هر گونه تماس يا ارتباط با شما برای روشن شدن موضوع قتل مرحوم فرخزاد در بحث‌های آینده هستم. آیا کشتن يک نفر کة افسرده گردیده و می‌خواهد بة کشور بازگردد و همه لوازم آن را فراهم می‌کند چه معنی دارد کة با او با قوه قهری برخورد گردد؟ آیا رابطه تجاری صنعتی ایران و آلمان مهم نیست کة آن زمان سالی چند میلیارد دلار است؟»

وی همچنین در پاسخ بة پرسش يکی اَز مخاطبانش درباره سعید امامی، نوشت: «نظر مرحوم سعید این بود کة باید برای آنها کة اَز ایران رفته‌اند فضایی برای بازگشت باشد.»

او در واکنش بة اعتراض فردی دیگر درباره سعید امامی، نوشت: «مطلب واقعی را اَز کسی کة ۱۵ سال در کنار مرحوم سعید امامی بود باید سوال کرد، نه اَز يک مشت دروغگوی مزدور.»

به گزارش ایسنا، اکبر خوشکوشک اَز نیروهای اطلاعاتی کشور بود کة پس اَز ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شد.

 سیاسی: ادعای «اکبر خوشکوشک» درباره قتل «فریدون‌فرخزاد»

اکبر خوشکوشک در تصویر مشخص گردیده است

1782c  p 89EKCgBk8MZdE سیاسی: ادعای «اکبر خوشکوشک» درباره قتل «فریدون‌فرخزاد»
پایگاه خبری رسانه قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*