خانه / اخبار / اقتصادی / اقتصادی: شیوه‌های جدید برای دریافت مالیات اَز مسکن

اقتصادی: شیوه‌های جدید برای دریافت مالیات اَز مسکن

[hana-code-insert name=’code’ /] گردآوری گردیده توسط گروه اخبار اقتصادی:

مشاور وزیر راه و شهرسازی اَز اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و گفت:‌ بة زودی جزئیات این طرح اَز طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. بة گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی اظهار کرد: مسکن اجتماعی همان مسکنی است کة اَز طریق پس‌انداز تامین می‌شود چرا کة برای خرید حتی کالایی کوچک هم باید اَز قبل پس‌انداز داشته باشیم.

قانون آنلاین- مشاور وزیر راه و شهرسازی اَز اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و گفت:‌ بة زودی جزئیات این طرح اَز طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.  به گزارش ایسنا،  حسین عبده تبریزی اظهار کرد: مسکن اجتماعی همان مسکنی است کة اَز طریق پس‌انداز تامین می‌شود چرا کة برای خرید حتی کالایی کوچک هم باید اَز قبل پس‌انداز داشته باشیم.

طراحی صندوق حمایت برای خانه‌دار شدن مردم

وی گروه دیگری اَز افراد جامعه کة نیازمند تامین مسکن هستند را اقشار متوسط تا کم‌درآمد عنوان و اظهار کرد: این افراد می‌توانند با کمک دولت و بخش‌های دیگر اَز جمله تخفیف تسهیلات بانکی صاحبخانه شوند و این دولت‌ها هستند کة وظیفه‌ مراقبت اَز بازار مسکن را دارند.  عبده تبریزی تاکید کرد: در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی مدلی اَز صندوق حمایت اَز صندوق‌های موجود مسکن طراحی گردیده و بة زودی طرح‌ها و جزییات آن اعلام می‌شوند.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی براساس برنامه‌ریزی‌های وزیر راه و شهرسازی تسهیلات و مسکن تنها اَز طرف بانک مسکن ارائه نمی‌شود بلکه بةتر است این تسهیلات اَز طرف دیگر بانک‌ها نیز اجرایی گردد.  عبده تبریزی اظهار کرد: دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات بة ارائه‌ مسکن حمایتی بة افراد کمک کند.  به گفته وی مسکن حمایتی در برنامه‌ جامع دولت عنوان گردیده و دولت‌ها تنها می‌توانند در بخش حمایتی تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد وارد شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره بة راه‌اندازی بازار ثانویه مسکن گفت: همان‌گونه کة سهام عدالت در دست همه مردم است باید هر چه زودتر بازار ثانویه مسکن نیز راه‌اندازی و معاملات قانونی‌تر گردد.  عبده تبریزی اضافه کرد: برخی آژانس‌های املاک طی سال‌های اخیر در شهرک‌های اطراف تهران معاملاتی انجام داده‌اند کة چندان مناسب بازار نبوده، حال باید شرایط انجام معاملات قانونی ایجاد گردد.  وی با اشاره بة ایجاد مسکن اجتماعی گفت: در طرح‌ مسکن اجتماعی باید علاوه بر دولت، انجمن خیرین مسکن‌ساز، اوقاف، حساب ۱۰۰ امام و … با يکدیگر همکاری کنند تا بتوانند بازار خرید بلند‌ مدت مسکن را توسعه دهیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی دیگر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را ارائه‌ زمین رایگان عنوان و اظهار کرد: دولت‌ها می‌توانند با ارائه زمین رایگان بة خانه‌دار شدن افراد کمک کنند.  عبده تبریزی با گلایه اَز این‌که نباید بخشی اَز اقتصاد را فعال کرد و در مقابل بخش دیگر دچار مشکل تورم گردد، گفت: بة‌طور مثال نباید در بخشی اَز اقتصاد مالیات گرفته گردد و بخش دیگر دچار تورم گردد.  وی اضافه کرد: برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نخست باید گروه‌های شامل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی شناسایی شوند.

طرح‌های وزارت مسکن برای خانه‌دار شدن

عبده تبریزی گفت: اَز جمله طرح‌های جدید وزارت راه و شهرسازی ایجاد مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و تشکیل صندوق حمایت اَز دیگر صندوق‌های دیگر است کة بة تقویت ساير صندوق‌های مسکن می‌انجامد.  وی اضافه کرد: جزییات طرح مسکن اجتماعی و حمایتی در چارچوب طرح جامع مسکن بررسی می‌شود و این طرح‌ها باید بة صورت کارشناسی دقیق اعلام گردد.  به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت‌ها نمی‌توانند برای ۷۰ میلیون جمعیت خانه بسازند بلکه باید درآمدی هم‌چون مالیات و پول نفت را برنامه‌ریزی کنند تا تورم بة وجود نیاید.  عبده تبریزی درباره‌ سپرده‌گذاری‌های مسکن در بانک مسکن نیز گفت: سپرده‌گذاری‌ها هم‌چون گذشته ادامه دارد و بدین صورت نیست کة چند برابر سپرده‌گذاری‌ها تسهیلات داده گردد.

 

افزایش وام مسکن بة میزان ۶ برابر ودیعه‌ مثال بود!

وی با اشاره بة صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره‌ افزایش وام مسکن بة میزان شش برابر ودیعه‌ گفت: وزیر راه و شهرسازی این افزایش را بة نام مثال اعلام کرد اما افزایش مبلغ این وام برداشت شد؛ نخست باید اعتبارات در بانک‌ها سنجیده گردد و پس اَز آن میزان افزایش ودیعه اعلام گردد.

 

بازار مسکن آرام گرفته است

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی اَز آرام‌شدن بازار این روزهای مسکن خبر داد و گفت: بازار سفته‌بازی مسکن آرام گردیده اسبه‌گونه‌ای کة بخشی اَز سرمایه‌گذاری‌ها بة سمت بازار سهام رفته و خرید‌ و فروش‌های غیرمتعارف مسکن کم گردیده و در این میان دولت نیز تلاش می‌کند وضعیت مسکن را اَز این حالت نجات دهد.  عبده تبریزی با اشاره بة صحبت‌های رییس‌جمهور کة پیش اَز انتخابش درباره‌ مسکن مهر صحبت کرده بود، گفت: آقای روحانی پیش اَز انتخابشان نیز بة اشکالات اساسی مسکن مهر و اقتصاد اشاره کرده بود اما اکنون نمی‌توان بة بانک مرکزی گفت چکی امضا کند تا این طرح ادامه يابد بلکه باید منابع اَز هر جایی کة می‌شود تامین گردد و تعهدات دولت قبل محقق شوند.

اخذ مالیات مسکن بة ۳ شیوه

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه برای دریافت مالیات اَز واحد‌های مسکونی اظهار کرد: می‌توان مالیات در واحد‌های مسکونی را بة سه روش دریافت کرد کة نوع اول آن مالیات اَز اراضی بایر است اما تاکنون بة خوبی اجرا نشده و می‌توان اَز شهرداری برای اجرای این طرح کمک گرفت. وی تشویق‌های مالیاتی برای موجران و مستاجرانی کة بة صورت بلند‌مدت قرار‌داد منعقد می‌کنند را اَز دیگر طرح‌های مالیاتی عنوان و اظهار کرد: اگر واحد مسکونی بة مدت سه سال اجاره داده گردد، موجر می‌تواند با تشویق مالیاتی همراه گردد. عبده تبریزی يکی‌دیگر اَز روش‌های دریافت مالیات در بخش مسکن را تشویق مالیاتی برای آن دسته اَز افرادی اعلام کرد کة واحد مسکونی را برای مدت زمان طولانی خالی نگه داشتند.  مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: باید سفته‌بازی‌های واحد‌های مسکونی کاهش يابد.

 

ثبت‌نام مسکن مهر نداریم؛ مراقب سوء‌استفاده‌ها باشید

وی گفت: در حال حاضر ثبت‌نامی اَز واحد‌های مسکونی مهر در سراسر کشور انجام نمی‌شود و مردم مراقب سوء‌استفاده‌ها باشند. عبده تبریزی تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای در بخش مسکن اَز دولت قبلی قطع و وصل نشده و وزارت راه و شهرسازی همه‌ تعهدات دولت قبلی را اجرا می‌کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بارها درباره‌ توقف مسکن مهر صحبت گردیده است اما وزیر راه و شهرسازی در اجرای کلیه‌ تعهدات مسکن مهر تاکید و اعلام کرده کة همه تعهدات دولت دهم اجرا می‌شود.

راه تامین اعتبار مسکن مهر باید تغییر کند

به گفته عبده تبریزی اتفاقات اخیر اَز مشکلات مالی مسکن مهر بوده و باید تلاش گردد تامین مالی مسکن مهر بة شیوه‌ سابق نباشد و راه‌های تامین منابع مالی مشخص گردد.

نیمه تمام بودن ۲ میلیون مسکن مهر

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در حال حاضر دو میلیون واحد مسکونی مهر باقی‌مانده کة باید تکمیل و بة متقاضیان تحویل داده گردد، گفت: قطعا تعهدات دولت قبلی اجرایی می‌شود. عبده تبریزی درباره‌ ادامه طرح مسکن مهر گفت: شاید طرحی بة نام مسکن مهر نداشته باشیم و این واحد‌های مسکونی در گذشته بة صورت اسم خاص بة نام مهر معرفی شدند.

 

 

 

وی تاکید کرد: سابقه‌ مسکن مهر بة طرح جامع مسکن بر می‌گردد کة در همان زمان قرار بود سالانه ۵۰ هزار واحد مسکونی بة نام مسکن اجتماعی ساخته گردد. مشاور وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پس اَز اعلام این برنامه مقرر شد سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته گردد و این امر موجب شد بانک مرکزی بة فکر تامین اعتبار این واحد‌های مسکونی باشد.

دولت يازدهم مسکن مهر را ادامه نمی‌دهد

وی گفت: دولت فعلی قصدی برای ادامه‌ طرحی بة نام مسکن مهر ندارد. بة گفته عبده تبریزی هدف، ساخت واحد‌های مسکونی برای اقشار کم‌درآمد است و ما اولین کشوری نبودیم کة طرح جامع مسکن داشته باشیم. وی اضافه کرد: در حال حاضر طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی بة روز می‌شود و کارشناسان قبلی کة نظراتشان را در این باره ارائه داده بودند و در مدت هشت سال اخیر اجرایی نشد طرح‌های خود را اعلام می‌کنند.

تشریح مشکلات مسکن مهر

به گفته‌ عبده تبریزی برخی واحد‌های مسکن مهر در کشور در بخش زیربنایی و رونمایی دچار مشکل گردیده‌اند اما برخی دیگر بدون مشکل بوده‌اند. برخی شهرهای جدید فاقد کلانتری، مدرسه و مسجد بودند و برخی نیز بة دلیل فراهم‌ نشدن وسایل حمل‌ و نقل و رفت‌ و آمد مکان‌یابی خوبی نداشتند. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طبیعی است کة افرادی کة این واحد‌ها را تحویل می‌گیرند با مشکلاتی مواجه هستند و وزارت راه و شهرسازی نیز در جهت تکمیل خدمات اقدام می‌کند چراکه هزینه‌ها سنگین است اما باید تعهدات دولت قبل اجرایی شوند.

 

 

 

 

 


پایگاه خبری رسانه قانون
به نقل اَز سایت قانون آنلاین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*