آب معدنی کرست

آب معدنی امروزه به دلیل استفاده گسترده از آب معدنی و آب های آشامیدنی در کشور ما شناخت و بررسی آب معدنی های خوب و استاندارد به امری سخت و گاهی اوقات نا ممکن مبدل شده و همچنین این نکته که به دلیل قدرت گرفتن رسانه ها و شدت تبلیغات گسترده در حوضه آب های معدنی شناخت باکیفیت ترین و سالم تریت آب معدنی کمی سخت شده و خود اینکته که همچنان در عموم مردم تقاوت میان آب های معدنی و آب های آشامیدنی جا نیفتاده است این موضوع نیز مسله برخورد و تشخیص آب معدنی مناسب و سالم...

بیشتر بخوانید