سقف شینگل

سقف شینگل در کشور ما ، معمولا از مصالح سخت و شکننده برای پوشش سقف استفاده می شود. در حالیکه ، مشکلات ناشی از استفاده از این متریال ها در اجتماع شناخته شده می باشد. پوشش های سقف شیبدار شینگل مسبب هیچ یک از این دست مشکلات نمی شوند به دلیل سبکی وزن متریال شینگل ، بار سقف ساختمان سبک تر شده و امنیت را در زمان زلزله بالا می برد. از طرفی دیگر، به دلیل عدم شکنندگی ،این محصول از سقف و خانه ی شما در طول عمر ساختمان محافظت خواهد کرد. شینگل در شرایط آب و هوایی...

بیشتر بخوانید